窠巢的拼音_稀稀疏疏的拼音

「暑期预习」部编版七年级语文上册读读写写及注音

部编版七年级语文上册读读写写及注音

1.朗润lǎng rùn

2.酝酿yùn niàng

3.卖弄mài nòng

4.喉咙hóu long

5.应和yìng hè

6.嗡wēng

7.嘹亮liáo liàng

8.烘托hōng tuō

9.静默jìng mò

10.风筝fēng ·zheng

11.抖擞dǒu sǒu

12.健壮jiàn zhuàng

13.黄晕huáng yùn

14.窠kē巢

15.呼朋引伴hū péng yǐn bàn

16.花枝招展huā zhī zhāo zhǎn

17.镶xiāng

18.发髻jì

19.单单dān dān

20.安适ān shì

21.着落zhuó luò

22.慈善cí shàn

23.肌肤jī fū

24.秀气xiù·qi

25.宽敞kuān ·chang

26.贮蓄zhù xù

27.澄清chéng qīng

28.空灵kōng líng

29.地毯dì tǎn

30.蝉chán

31.花苞huā bāo

32.娇媚jiāo mèi

33.棱镜léng jìng

34.粗犷cū guǎng

35.睫毛jié máo

36.衣裳yī·shang

37.铃铛líng ·dang

38.端庄duān zhuāng

39.屋檐wū yán

40.凄冷qī lěng

41.化妆huà zhuāng

42.淅沥xī lì

43.干涩gān sè

44.草垛cǎo duò

45.绿茵茵lǜ yīn yīn

46.静谧jìng mì

47.高邈miǎo

48.咄咄逼人duō duō bī rén

49.造zào访

50.淋淋沥沥xī xī lì lì

51.彩棱léng镜

52.莅lì临

53.吝啬lìn sè

54.畦qí

55.瘫痪tān huàn

56.暴怒bào nù

57.沉寂chén jì

58.侍弄shì nòng

59.捶打chuí dǎ

60.央求yāng qiú

61.淡雅dàn yǎ

62.高洁gāo jié

63.烂漫làn màn

64.絮叨xù dao

65.憔悴qiáo cuì

66.诀别jué bié

67.翻来覆去fān lái fù qù

68.喜出望外xǐ chū wàng wài

69.信服 xìn fú

70.分歧fēn qí

71.取决qǔ jué

72.一霎yī shà

73.两全liǎng quán

74.粼粼lín lín

75.各得其所gè dé qí suǒ

76.蒂dì

77.梗gěng

78.沐浴mù yù

79.祷告dǎo gào

80.姊妹 zǐ mèi

81.亭亭tíng tíng

82.遮蔽zhē bì

83.心绪xīn xù

84.流转liú zhuǎn

85.匿笑nì xiào

86.荫蔽 yīn bì

87.徘徊pái huái

88.窜cuàn

89.觅mì

90.跪guì

91.拗ǎo

92.云霄yún xiāo

93.倘若tǎng ruò

94.鉴赏jiàn shǎng

95.啄食zhuó shí

96.和蔼hé ǎi

97.恭敬gōng jìng

98.质朴zhì pǔ

99.博学bó xué

100.渊博yuān bó

101.倜傥tì tǎng

102.淋漓lín lí

103.盔甲kuī jiǎ

104.绅士shēn shì

105.敛liǎn

105.确凿què záo

107.轻捷qīng jié

108.攒cuán

109.人迹罕至rén jì hǎn zhì

110.人声鼎沸rén shēng dǐng fèi

111.捡jiǎn

112.感慨gǎn kǎi

113.搓捻cuō niǎn

114.绽开zhàn kāi

115.争执zhēng zhí

116.惭愧cán kuì

117.悔恨huǐ hèn

118.激荡jī dàng

119.奥秘ào mì

120.拼凑pīn còu

121.企盼qǐ pàn

122.油然而生yóu rán ér shēng

123.截然不同jié rán bù tóng

124.疲倦不堪pí juàn bù kān

125.小心翼翼xiǎo xīn yì yì

126.不求甚解bù qiú shèn jiě

127.混为一谈hùn wéi yī tán

128.恍然大悟huǎng rán dà wù

129.花团锦簇huā tuán jǐn cù

130.美不胜收měi bù shèng shōu

131.冀jì

132.派遣pài qiǎn

133.动机dòng jī

134.极端jí duān

135.冷清lěng qing

136.纯粹chún cuì

137.佩服pèi fú

138.高明gāo míng

139.出路chū lù

140.不足道bù zú dào

141.鄙薄bǐ bó

142.殉职xùn zhí

143.热忱rè chén

144.狭隘xiá ài

145.拈轻怕重niān qīng pà zhòng

146.漠不关心mò bù guān xīn

147.麻木不仁má mù bù rén

148.精益求精jīng yì qiú jīng

149.见异思迁jiàn yì sī qiān

150.栋dòng

151.拣jiǎn

152.戳chuō

153.慷慨kāng kǎi

154.帐篷zhàng· peng

155.废墟fèi xū

156.呼啸hū xiào

157.滚烫gǔn tàng

158.张扬zhāng yáng

159.微薄wēi bó

160.酬劳chóu láo

161.硬朗yìng· lang

162.水渠shuǐ qú

163.流淌liú tǎng

164.光秃秃guāng tū tū

165.干涸gān hé

166.坍塌tān tā

167.溜达liū da

168.沉默寡言chén mò guǎ yán

169.琢磨zuó mo

170.刨根问底páo gēn wèn dǐ

171.不毛之地bù máo zhī dì

172.扒bā

173.趴pā

174.酷热kù rè

175.厌倦yàn juàn

176.附和fù hè

177.突兀tū wù

178.怦怦pēng pēng

179.嘲笑cháo xiào

180.晕眩yūn xuàn

181.哭泣kū qì

182.呻吟shēn yín

183.暮色mù sè

184.安慰ān wèi

185.凌乱líng luàn

186.惊讶jīng yà

187.畏惧wèi jù

188.灼zhuó

189.恍惚huǎng hū

190.抽噎yē

191.参差不齐cēn cī bù qí

192.哄堂大笑hōng táng dà xiào

193.惊慌失措jīng huāng shī cuò

194.逗dòu

195.缕lǚ

196.倚yǐ

197.妄wàng

198.消耗xiāo hào

199.忧郁yōu yù

200.懒惰lǎn duò

201.安详ān xiáng

202.乞丐qǐ gài

203.预警yù jǐng

204.叮嘱dīng zhǔ

205.惩戒chéng jiè

206.悲楚bēi chǔ

207.断语duàn yǔ

208.冤枉yuān wang

209.虐待nüè dài

210.芙蓉鸟fú róng niǎo

211.怅然chàng rán

212.怂恿sǒng yǒng

213.畏罪潜逃wèi zuì qián táo

214.妄下断语wàng xià duàn yǔ

215.蜷伏quán fú

216.敛liǎn

217.哺乳bǔ rǔ

218.羞怯xiū qiè

219.写照xiě zhào

220.匍匐pú fú

221.原委yuán wěi

222.鹦鹉yīng wǔ

223.温驯wēn xùn

224.禁锢jìn gù

225.滑翔huá xiáng

226.余晖yú huī

227.俯冲fǔ chōng

228.柠檬níng méng

229.嗔怪chēn guài

230.蹒跚pán shān

231.怪诞不经guài dàn bù jīng

232.大相径庭dà xiāng jìng tíng

233.神采奕奕shén cǎi yì yì

234.笨bèn

235.赐cì

236.聘pìn

237.炫耀xuàn yào

238.称职chèn zhí

239.愚蠢yú chǔn

240.现款xiàn kuǎn

241.妥当tuǒ· dang

242.理智lǐ zhì

243.呈报chéng bào

244.钦差qīn chāi

245.滑稽huá jī

246.圈定quān dìng

247.狡猾jiǎo huá

248.陛下bì xià

249.爵士jué shì

250.头衔tóu xián

251.勋章xūn zhāng

252.袍子páo zi

253.不可救药bù kě jiù yào

254.骇人听闻hài rén tīng wén

255.随声附和suí shēng fù hè

256.定然dìng rán

257.陈列chén liè

258.闲游xián yóu

259.缥缈piāo miǎo

260.揉róu

261.荒凉huāng liáng

262.寂寞jì mò

263.莽莽mǎng mǎng

264.蓬勃péng bó

265.澄澈chéng chè

266.掺和chān huo

267.非凡fēi fán

268.气概qì gài

269.灵敏líng mǐn

270.泥潭ní tán

271.绵延mián yán

272.抟tuán

273.縆 gēng

274.剧务

275.神通广大shén tōng guǎng dà

276.灵机一动líng jī yī dòng

277.眉开眼笑méi kāi yǎn xiào

278.莽莽榛zhēn榛

279.力不暇xiá供

280.雕像diāo xiàng

281.庇护bì hù

282.爱慕ài mù

283.虚荣xū róng

284.较量jiào liàng

285.凯歌kǎi gē

286.杞人忧天qǐ rén yōu tiān

上一篇:

下一篇:

相关推荐